پیمانه ی وحدت.

 

 

بانگ ملکوت است به چنگ و نی و آواز

گلبانگ ملائک زده بر شورِ فلک ساز

در کعبه خروشی ست از آواز ابابیل

از لانه گرفتند به شادی پرِ پرواز

برای مشاهده به ادامه مطلب بروید.

پیامک های دهه فجر.


سالگرد انقلاب آمد پدید
انقلابی چون سپیده پرنوید
فجر رستن، فجر رستن، فجر شوق
فجر بشکفتن چو گل در باغ ذوق
دهه شكوهمند فجر مبارك باد
برای مشاهده به ادامه مطلب بروید.
با اجازه از حضرت زهرا.

 

با اجازه مادر سادات
رخت عزای پسرش را نه از جان بلکه از تن در می آوریم
 و خواهیم گفت ای حسین داغ تو تا ابد در سینه ما خواهد ماند    

السلام علیک ایها المظلوم و بن المظلوم

 

حرف دل امام حسن:

در دیاری که ندارد سنگ قبری مادرم

کی روا باشد که من روزی شوم صاحب حرم

 

اما حرف دل من:

حتی نوادگان تو صاحب حرم شدند

باید برای قبر تو کاری کنم حسن(ع)


************************************************************


مردم کشتند مولا را .... آقامونو غریب کشتند ....

محرم رفت ....  صفر رفت .... امام رضا چطور این لباس عزا رو از تن دربیارم؟؟؟!!!


مجموعه پیامک های ۹ دی.

امام خامنه ای:
مطمئن باشید که روز نهم دىِ امسال(88) هم ، در تاریخ ماند … سلامتی امام خامنه ای صلوات بفرستید

و

SMSهای خودتونو کامنت بزارید


*****************************************************************


ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּּּּּ ּ ּ ּ ּ \____________________

ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ \¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ֹֹ\

ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ۞۞,ּּּ ּ ּ ּ\ یا امام خامنه ای ִ \

ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּּ۞۞ـּ ּ ּ ּ\__________________̲̲/_̲

ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ\¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ּ ּ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ\

ּ ـ۞۞ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ـ۞۞ּ ּ \ּ ּ ּ ۞۞

ּ ۞۞ـּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ـ۞۞ּּ ּ \ּ ּ ּ ּ۞۞

ּ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞

ּ ּ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞

ֹֹֹֹ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\¯¯¯¯¯¯¯¯

ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ۞ִִ ִ ִ ִ ۞ִ۞ ִִִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ

ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּּּּּ ּ ּ ּ ּ \____________________

ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ \¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ֹֹ\

ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ۞۞,ּּּ ּ ּ ּ\ یا امام خامنه ای ִ \

ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּּ۞۞ـּ ּ ּ ּ\__________________̲̲/_̲

ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ\¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ּ ּ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ\

ּ ـ۞۞ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ـ۞۞ּ ּ \ּ ּ ּ ۞۞

ּ ۞۞ـּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ـ۞۞ּּ ּ \ּ ּ ּ ּ۞۞

ּ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞

ּ ּ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞

ֹֹֹֹ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\¯¯¯¯¯¯¯¯

ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ۞ִִ ִ ִ ִ ۞ִ۞ ִִִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ


******************************************************************


بفرمائید ادامه مطلب


دلم برات تنگ میشه.
  • مربوط به موضوعهزار خرقه عوض کرد روزگار و هنوز

حدیث پیرهن کهنه تو پا برجاستخداحافظ محرم ....


پی نوشت : (نویسنده ثامن گرافیک ) :

مطلبی وارد کرده بودیم با مزمون زیر که به اشتباه حذف شده . دوستان ببخشند .


می فرمود مرحوم علامه بهلول رفته بودند منزل یکی از دوستان . توی پارکینگ آپارتمان توقفی کردند . گفت : فلانی شما توی پارکینگتون روضه گذاشتید ؟؟

طرف تعجب کرد و کمی اینورو اونور رو نگاه کرد و با همون حال تعجب گفت : نه …

مرحوم بهلول فرمودند : نه! اینجها روضه داشتید.

رفتند بالا …

رفته بود چای بیاره ؛ یادش اومد ….

اومد گفت آره آقا . اینجا محرم با همسایه ها جمع شدیم یه مجلس کوچیکی داشتیم …

آقا فرمودند : گفتم به شما … اصلا معلوم بود ….


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات