غزل رهبرمعظم انقلاب در وصف امام عصر (عج)

غزل رهبرمعظم انقلاب در وصف امام عصر (عج)

خدا کند که کسی حالتش چو ما نشود
ز دام خال سیاهش کسی رها نشود

خدا کند که نیفتد کسی ز چشم نگار
به نزد یار چو ما پست و بی بها نشود

جواب ناله ی ما را نمی دهد “دلبر”
خدا کند که کسی تحبس الدعا نشود

شنیده ام که از این حرف، یار خسته شده
خدا کند که به اخراج ما رضا نشود

مریض عشقم و من را طبیب لازم نیست
خدا کند که مریضی من دوا نشود
ده عامل برای بهشتی شدن

ده عامل برای بهشتی شدن

برای هر هدف و مقصودی در این دنیا مقدمات و پیش‌نیازهایی لازم است و وقتی کسی هدفش را رسیدن به بهشت قرار می‌دهد باید مقدماتی را رعایت کند؛ تعدادی از آن‌ها را که در قرآن کریم آمده است به نقل از سایت پرسمان برای شما عزیزان بر می‌شمریم:

1. ایمان و عمل صالح:

«وَ بَشِّر الَّذِین امَنوا وعَمِلوا الصّالِحات آن لَهُم جَنات تَجری مِن تَحتِهَا الأَنهار» بقره،25(به آنان كه ایمان آورده و كردار شایسته دارند مژده بده كه همانا برایشان باغ‌هایی است كه زیر آن‌ها نهرها جاری است) «وَالَّذِین امَنوا وعَمِلوا الصّالِحات أوُلئِك أَصحاب الجَنه هُم فیها خالِدون» بقره،82. (چنین كسانی اهل بهشتند و در آن جاودانه خواهند بود(

2. تقوا:

«لِلَّذین اتَّقوا عِندَ رَبِّهم جَنات تَجری مِن تَحتِهَا الأَنهار خالِدین فیها و أَزواج مُطهَّره و رِضوان مِن الله والله بَصیر بِالعِباد» آل عمران،15. (برای آنان كه تقوا پیشه كنند نزد خدا باغ‌های بهشتی است كه زیر درختان آن نهرها جاری است و در آن جاوید همراه همسران پاكیزه و آراسته خواهند بود و از همه خوش‌تر خشنودی خداوند است كه شامل حال آنان شده است و خداوند به حال بندگان بیناست.)

3. پیروی از خدا و رسول(صلی ا... علیه و آله(:

«وَمَنْ یطِعِ الله و رَسوُله یدخِله جَنّات تَجری مِن تَحتِهَا الأَنهار خالِدین فیها و ذلِك الفَوز العَظیم و مَن یعص الله ورَسوُله و یتَعدَّ حُدودَه یدْخِله ناراً خالِدا فیها ولَهُ عَذاب مُهین»(هر كس پیرو فرمان خدا و رسول خدا باشد وی را در بهشت‌هایی درآورد كه زیر درختانش نهرها جاری و آن جا جایگاه همیشگی فرمانبرداران خواهد بود. این است سعادت و پیروزی بزرگ و بدیهی است هر كس نافرمانی خدا و رسول كند و از حدود احكام خداوند تجاوز كند او را به آتشی درافكند كه همیشه در آن معذب است، و برای او عذاب خوار كننده و ذلت دهنده خواهد بود.)

4. راستی و راست گفتاری:

خدای سبحان در این باره می‌فرماید: «هذا یوم ینْفع الصّادِقین صِدْقُهم لَهُم جَنات تَجری مِن تَحتِها الأَنهار خالِدین فیها رَضی الله عَنهُم و رَضوا عَنه ذلِك الفَوز العَظیم» مائده،119. (این روزی است كه راست گویان را راستی سود می‌بخشد. برای آنان بهشت‌هایی است كه از زیر درختانش نهرها جاری است و در آن به نعمت ابدی متنعمند. خداوند از آنان خشنود و آنان هم از خداوند خرسندند. این است پیروزی و سعادت بزرگ.(

5. احسان و نیكوكاری:

1 - «إِنَّ الَّذِین امَنوا و عَمِلو الصالحات إِنا لانُضیع أَجر مَن أَحسَن عَمَلا أوُلئِك لَهُم جَنّات عَدن تَجری مِن تَحتِهم الأَنهار یحلَّوْن فیها مِن أَساوِر مِن ذَهب و یلبَسوُن ثیابا خُضرا مِن سُنْدُس و إِسْتَبرق مُتَّكئین فیها عَلی الأرائِك نِعْم الثَّواب وحَسُنَتْ مُرْتَفقا» كهف،30 31. (آنان كه به خدا ایمان آوردند و كارهای شایسته انجام دادند ما اجر نیكوكاران را ضایع نخواهیم ساخت، بلكه پاداش ویژه و بزرگ آنان بهشت عدن است كه نهرها زیر درختان آنان جاری است، در حالی كه در آن بهشت برین با زیورهای زرین بیارایند، لباس‌های سبز حریر و دیبا پوشند و بر تخت تكیه زنند. آن بهشت، نیكو پاداش وخوش آرامگاهی است(

6. شكیبایی در راه خدا:

قرآن مجید گروهی را به عنوان دارندگان خرد ناب- أوُلوا الأَلباب- معرفی كرده كه از جمله آنان بردباران و شكیبایان راه خدایند. برخی از آیاتی كه موارد پایمردی و شكیبایی آنان را بیان می‌كند چنین است: «وَالَّذِین صَبَروا ابْتِغاء وَجه رَبِّهم وأَقامُوا الصَّلوة وأنْفَقوا مِمّا رَزَقناهُم سِرا وعَلانِیه ویدْرَون بِالحَسنه السَّیئَه أوُلئِك لَهُم عُقبی الدّار جَنّات عَدنِ یدخُلوُنها و مَن صَلَحَ مِن ابائِهم وأَزواجهم و ذُریاتهم و المَلئِكةِ یدْخُلون عَلیهِم مِن كُلِ باب سَلام عَلیكم بِما صَبَرتُم فَنِعْمَ عُقبی الدّار» رعد،22 24. (دارندگان خرد ناب در طلب رضای خدا راه شكیبایی پیش می‌گیرند، نماز بر پا می‌دارند، از آن چه نصیبشان كردیم به تهی دستان در پنهان و آشكار انفاق می‌كنند و در عوض بدی‌های مردم نیكی می‌كنند به طوری كه با نیكی، بدی را برطرف می‌كنند. اینان هستند كه عاقبت جایگاه نیكو یافتند، كه آن جایگاه، بهشت‌های عدن است كه در آن خود آن‌ها و همه پدران، زنان و فرزندان شایسته خویش داخل می‌شوند، در حالی كه فرشتگان بر آنان از هر در وارد می‌گردند و می‌گویند: سلام و تحیت بر شما كه صبر پیشه كردید تا عاقبت، منزلگاهی نیكو یافتید.(

7. اقامه و حفظ نماز:

قرآن برپادارندگان نماز را از زمره بهشتیان بر شمرده است؛ چنان كه در آیه قبل- «وأقاموا الصَّلوة»- بدان اشاره فرمود، و همچنین در آیه دیگر می‌فرماید: «وَالَّذِین هُم عَلی صَلوتِهم یحافِظون أوُلئِك فی جَنات مُكرَمون» معارج،34 35. (آنان كه نماز خود را پاس می‌دارند در باغ‌های بهشت با عزت و احترام در نعمت هستند.(

8. انفاق در راه خدا:

«اَلَّذِین ینفِقون فِی السَّراء والضَّراء والكاظِمینَ الغَیظ والعافینَ عَنِ النّاس والله‌ یحب المُحسِنین أوُلئِك جَزاؤهُم مَغفره مِنْ رَبِّهم و جَنات تَجری مِن تَحتِهَا الأَنهار خالِدین فیها وَنِعْمَ أَجر العامِلین» آل عمران،134 136. (پرهیزكاران و نیكوكاران كسانی هستند كه در حال وسعت و تنگدستی مال خود را به تهی دستان انفاق می‌كنند، خشم و غضب فرو می‌نشانند و از بدی مردم در می‌گذرند. چنین مردم با تقوا و نیكوكاری را خداوند دوست می‌دارد؛ زیرا او دوستدار نیكوكاران است... پاداش كردار آنان آمرزش پروردگار و بهشتی است كه از زیر درختان انبوه آن نهرها جاری است و ایشان در بهشت جاوید جاودانه خواهند بود، كه چه نیكوست پاداش نیكوكاران.)

9. نیایش:

ایمان به خدا و نیایش به درگاه او، به ویژه در شب‌ها، آن‌گاه كه همه درها بسته می‌شود و تنها در رحمت خدا بر بندگان و نیایش گران گشوده خواهد بود: «تَتَجافی جُنوبَهم عَن المَضاجِعِ یدعوُن رَبَّهم خَوفاً وطَمَعاً ومِمّا رَزَقناهُم ینفِقون فَلاتَعلم نَفس ما أُخفی لَهُم قَرَة أَعْین جَزاء بِما كانوا یعمَلون» سجده،16 17. (پهلوهاشان از خواب گاه‌ها جدا می‌گردد و پروردگارشان را از روی بیم و طمع می‌خوانند(نیایش می‌كنند) و از آن چه روزیشان داده‌ایم انفاق می‌كنند. هیچ كس نمی‌داند چه چیز از آن‌چه روشنی بخش دیدگان است به پاداش آن چه انجام می‌دادند برای آنان پنهان شده است(

10. تولی و تبری:

دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان او از دیگر اسباب بهشت است. خدای سبحان یكرنگی را ثنا گفته و نفاق و دورنگی را به شدت ناخوش داشته است. از این رو می‌فرماید: «لا تَجِد قَوما یؤْمِنون بِالله وَالیوم الاخِر یوادُّون مَن حادَّ الله و رَسوُله ولَو كانُوا اباءَهم أَوْ أَبنائَهم أَو إِخَوانهم أَو عَشیرَتهم أوُلئِك كَتَبَ فی قُلوبِهِم الإیمان وأَیدهم بِروح مِنه و یدْخِلهم جَنات تَجری مِن تَحتها الأنهار خالِدین فیها رَضِی الله‌ عَنهُم و رَضَوا عَنه أوُلئِك حِزبَ الله أَلّا آن حَزب الله هُم المُفلِحون» مجادله،22. (قومی را نیابی كه به خدا و روز بازپسین ایمان داشته باشند و كسانی را كه با خدا و رسولش مخالفت كرده اند، هر چند پدرانشان یا پسرانشان یا برادرانشان یا عشیره آنان باشند دوست بدارند. در دل این هاست كه خداوند ایمان را نوشته و آنان را با روحی از جانب خود تأیید كرده است و آنان را به بهشت‌هایی كه از زیر درختانش جویبارهایی روان است در می‌آورد. همیشه در آن جا ماندگارند. خدا از ایشان خشنود و آنان از او خشنودند. اینان حزب خدایند. آری حزب خداست كه رستگارانند(

دشمن اهل بیت(علیهم السلام) حتّی اگر عامل به تمام احكام خدا هم باشد، در حكم كافر است و هرگز روی بهشت را نخواهد دید. امّا آن كه بغض اهل بیت(علیهم‌السلام) را ندارد، اگر چه شیعه نباشد، به مقداری كه عقائدش درست است و اهل دیانت بوده اجر خواهد داشت. خواهد داشت.

دام غرب برای ایران

حجت الاسلام پناهیان:
یک استاد دانشگاهی که بازنشسته سازمان ملل است، ایشان می‌گفتند که من در همان ایام بعد از دفاع مقدس به رییس سازمان ملل گفتم شما کشورهای غربی نمی‌توانید با انقلاب اسلامی کنار بیایید. چه نقشه ای برای آن دارید؟
رییس سازمان ملل که روحیات ضد صهیونیستی هم داشت و برخی از حرف ها را که می‌خواست بزند در مقر سازمان نمی‌گفت، جای دیگر قرار می گذاشت. او گفت طرحی که برای به زیر کشیدن انقلاب اسلامی وجود دارد طرح بسیار ساده‌ای است. این طرح را برای همه انقلابها انجام دادیم و نتیجه مثبتی داشته است. زمانی که انقلابیون حاکم می شوند امکانات در اختیار می گیرند و فرزندان خود را برای تجارت و تحصیل به غرب  می فرستند در این حالت ما برای آنها دام پهن می‌کنیم. بعد از پهن کردن دام ها وی را مجبور می کنند که بر روی پدرش تاثیر بگذارد و به این نحوه در تصمیمات داخل کشور دخالت می‌کنند.

معلم قرآن نمی خواهم!


واقعا از او انتظار نداشتم. وقتی از دفتر مدرسه مرا خواستند و گفتند احمد این کار را کرده، داشتم شاخ در می آوردم! او بچه بدی نبود؛ به مسائل مذهبی علاقه نشان می داد
.

با ناراحتی رفتم سراغش و پرسیدم: کلاس قرآن را چرا به هم ریختی؟
گفت:اگر قرار است یک زن با سر برهنه بیاید و قرآن درس بدهد، نیاید بهتر است! اینها دروغ می گویند؛ اهل قرآن نیستند.


غربت سبز/ص 92
شهید احمد یزدی


اتّفاقات واقع شده در هنگام ولادت پیامبر اكرم ـ صلی الله علیه و آله ـ

بسم الله الرحمن الرحیم
مرحوم طبرسی در كتاب احتجاج از امام موسی ـ علیه السلام ـ روایت كرده است كه چون پیامبر اكرم ـ صلی الله علیه و آله ـ از مادر متولد شد، دست چپ را بر زمین گذاشت و دست راست را به سوی آسمان كرد و لبهای خود را به توحید به حركت آورد و از دهان مباركش نوری ساطع شد كه اهل مكّه قصرهای بصری و اطراف آن را كه از شام است دیدند و قصرهای سرخ یمن و نواحی آن را و قصرهای سفید اصطخر فارس و حوالی آن را دیدند و در شب ولادت آن حضرت دنیا روشن شد تا آن كه جنّ و انس و شیاطین ترسیدند و گفتند در زمین امر غریبی رُخ داده است. ملائكه را دیدند كه فرود می‌آمدند و بالا می‌رفتند و تسبیح و تقدیس خدا می‌كردند و ستاره ها به حركت آمدند و در میان هوا می‌ریختند. (1)

و در آن وقت شیطان در میان اولاد خود فریاد كرد تا همه نزد او جمع شدند و گفتند: چه چیز تو را آشفته ساخته است ای سیّد ما، گفت: وای بر شما از اول شب تا حال احوال آسمان و زمین را متغیّر می‌یابم و باید كه حادثه عظیمی در زمین واقع شده باشد كه تا عیسی به آسمان رفته است مثل آن واقع نشده است، پس بروید و جستجو كنید كه چه امر غریبی حادث شده است، پس متفرّق شدند و گردیدند و برگشتند و گفتند چیزی نیافتیم، ابلیس بزرگ شیطانها گفت كه دانستن این، كار من است، پس جستجو كرد در تمام دنیا تا به حرم رسید، دید ملائكه اطراف حرم را فرو گرفته اند، چون خواست كه داخل شود ملائكه بر او بانگ زدند و او برگشت؛ پس كوچك شد مانند گنجشكی و از جانب كوه حری داخل شد، جبرئیل گفت: برگرد ای ملعون، گفت: ای جبرئیل یك سوال از تو می‌كنم، بگو امشب در زمین چه اتّفاقی افتاده است، جبرئیل گفت: محمّد ـ صلی الله علیه و آله ـ كه بهترین پیغمبران است امشب متولّد شده است، پرسید كه آیا مرا در او بهره ای هست؟ گفت: نه، پرسید آیا در امّت او بهره دارم؟ گفت: بلی، ابلیس گفت: راضی شدم.(2)

1. مجلسی، علّامه محمّد باقر، پیشین، جلد 15، صفحه 275 و 274.
2. راوندی، قطب الدین، الخرائج و الجرائح، التحقیق: مؤسسة الامام المهدی،قم، جلد 1، صفحه 69-71. و مجلسی، محمّد باقر، بحارالانوار، پیشین، جلد 15، صفحه 257.

شكر نعمت

شكر نعمت

آن روز، به محضر مبارك امام هادی(ع) رسیده بودم تا از سختی وضع زندگی خود، صحبت كنم. همین كه نشستم، امام رو كردند به من و فرمودند: 
-‌
ای ابوهاشم! شكر كدام یك از نعمت‌هایی را كه خداوند به تو عنایت كرده می‌توانی به جا آوری؟ ناگهان كلام در گلویم شكست و نتوانستم چیزی بگویم! امام دهم(ع) به بیان نعمت‌های الهی پرداخته، فرمودند: این كه خداوند متعال توفیق ایمان به تو عنایت فرموده و بدین جهت تو را از آتش دوزخ مصون داشته است؛ این كه پروردگار به تو عافیت و سلامت عطا كرده و قدرت بندگی و اطاعت داده است و نیز تو را از حقارت و ذلت به دور داشته، این‌كه... آیا در برابر این همه نعمت نباید شكرگزار بود؟
پس مبادا زبان به شكوه گشایی و ناله و اندوه سر دهی! اینك سفارش می‌كنم صد دینار به تو بدهند.


بحارالانوار، ج 50، ص 129

 

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات